Hakkımızda

Hakkımızda

KİMDİR, NEDİR BU İNANAN GENÇ?

 

İnanan Genç, adı üzerinde inanmış ve inandığı doğrultuda devam eden gençlerin ve genç kalacakların gönülleriyle kurulmuş, tüm dünyadaki mazlum gönüllere kucak açmak için harekete geçmiş olan bir Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu’dur... 

“Gençler ve genç kalacaklar...” 

Evet doğru duydunuz. 

Neden böyle diyoruz diye sorarsanız, bizler inanan herkesin genç olacağını biliyoruz.. Çünkü yüce dinimiz İslam, inanan herkesin elbet bir gün cennete gireceğini ve cennete giren herkesin de genç olacağını bizlere anlatıyor... 

Cennet’e giren Müslüman’ın özelliklerine bakacak olursak; 

Bu dünyada sadece kendi hayatını ve nefsini düşünmemiş, dünyanın öbür ucundaki kardeşine bile maddi veya manevi olarak el uzatmaya çalışmış, Yaratan’dan ötürü yaradılanı sevmiş ve gözetmiş... Maddi gücü yetmese bile manevi olarak her zaman kardeşlerine destek olmaya çalışmış... 

İşte ‘İnanan Genç’ bu şuurla, hiç bir karşılık beklemeden, “İnanan” insanlara vesile olmak için kurulmuş bir topluluktur ve sizlerin destekleriyle de gönüller fethetmeye devam edecektir İnşallah... 

Bugüne kadar başta güzel ülkemiz, cennet vatanımız Türkiye olmak üzere; Afrika ve Asya bölgelerinde binlerce aileye ellerimizi uzatarak onların yüzlerindeki gülümsemeyi görebilmeyi ve gösterebilmeyi başardık... 

Bu noktada bizleri vesile olarak tercih eden tüm sevenlerimize teşekkürü bir borç biliriz...

 


 

MİSYONUMUZ

 

‘’İnsanların en hayırlısı, insana faydalı olandır!’’  Hadis-i Şerif'i üzere, mazlum coğrafyalardaki tüm muhtaçların yanında olmak ve İslâmî değerlere sahip bir hayata kavuşmalarına vesile olmaktır…

 

VİZYONUMUZ

 

İslam dinine hizmet uğruna medreselerde İlim Talebesi, Hafız ve Hocalar yetiştirerek her Müslümanın İtikat ve Amel yönünde bilmesi gerekenleri öğretmek ve Ayet - Hadis ışığında İslam dinine, ülkemize ve milletimize hizmet edecek nitelikli bir toplum ve gençlik yetiştirmektir.

Aynı zamanda muhtacın yanında olmayı kendisine ilke edinmiş derneğimiz, ‘’Komşusu açken tok yatan bizden değildir!’’  Hadis-i Şerif'i gereği bir çok alanda İnsani Yardım Faaliyetleri gerçekleştirmektir.

 

 

İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu ve Dünya Hafızlık Eğitim Derneği'nin Faaliyetlerine Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz!