BURS BAĞIŞI

Medreselerimizde okuyan ve ekonomik durumu pek iyi olmayan talebe yavrularımızın kurslardaki ve kendi özel hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla başlattığımız bu projede, siz kıymetli hayırseverlerimiz sayesinde yavrularımız ihtiyaçları karşılanmış olarak eğitimine devam ediyor... 

Medreselerde nice hafızlar ve hocalar yetişmektedir. 

Sizler de bu hafızların ihtiyaçlarını karşılayıp onların ezberlemiş oldukları Kur’an-ı Kerim’in sevabına ortak olabilirsiniz... 

 

“İnsan ölünce, şu üç ameli dışında bütün amellerinin sevâbı kesilir: Sadaka-i câriye, kendisinden istifâde edilen ilim, arkasından duâ eden hayırlı evlât.” (1) Müslim, Vasiyye, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36

 

Bir hafız yetiştirmek bir nevi sadaka-i câriye’dir... 

Bir hafızın ihtiyaçlarını karşılayan kişi vefat ettiğinde Allah-u Teala o kişiye yetiştirmiş olduğu hafız sebebiyle rahmet eder... 

 

Hafız yetiştiren kişiye Ahiret’te taç giydirilir.  (2) Heysemî, “Mecmeu’z-Zevâid”, 7/166; Taberânî, “el-Mu’cemü’l-Evsat”, 1/100, No: 96)

 

 

SİZLER DE BÜTÇENİZE UYGUN OLARAK BİR TALEBEYİ SAHİPLENEBİLİR VE ONUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİRSİNİZ! 

 

Unutmayalım ki bizlerin ulaşamadığı yüksek derecelere belki burs verdiğimiz talebeler ulaşır ve bizler de bu sevaba ortak oluruz İnşallah... 

Çünkü en iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır.

 

 

Bağışlayacağınız her bir adet burs, bir hafız talebenin bir aylık bursu olacaktır.

 

 

Kişisel Bilgileriniz

İLERİ

Bağış Bilgileri


(Bu tiki işaretlerseniz, Su kuyusu tabelalarında ve diğer yapmış olduğunuz hayırlara İsimsiz Hayırsever olarak ekleneceksiniz.)

İLERİ GERİ

İletişim Bilgileri

İLERİ GERİ

Ödeme

0123 4567 8910 1112 İSİM SOYİSİM Kart Sahibi Adı Son Kullanma Tarihi Kart Numarası 01/23 VALID THRU
985 Güvenlik Kodu John Doe
GERİ